Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
  » Partner Finder
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Organizations » 1 Result » Details View

Fakultet fizicke kulture - Novi Sad
 City Town: Novi Sad
 Post Code: 21000
 State Of Country: Vojvodina
 Country: SERBIA AND MONTENEGRO
 
  
  
 
 Collaborating organisations (on publications)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
 
 Publications
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   
Rubin, P. (1996): Tehnicko-takticki elementi igre ucesnika Evropskog prvenstva "Atina - 95", I Medjunarodni naucni skup "Nauka u funkciji sporta", Skoplje.
Malacko, J., Fratric. Nauka u funkciji trenazne tehnologije. "Nauka u funkciji sporta", I internacionalni naucni kongres. Skoplje, 1996.
Baclic, M. i Krsmanovic, B. (1997). Uloga nastavnika u realizaciji vancasovnih aktivnosti fizickog vaspitanja u osnovnoj skoli, U Zbornik radova (59-66) Strucno naucni skup sa medjunarodnim ucescem, Arandjelovac.
Malacko, J., Zahorijevic,A., Toncev, I., Pejcic, A. (1990). Inicijalna selekcija dece za plivacke skole na bazi klasifikacije grupa. U Zborniku radova. Rad prezentovan na I medjunarodnom simpozijumu na Bledu.
Raic, A. i Maksimovic, N. (2003). Oblikovanje strategije privlacenja sponzora u sportu, Zbornik radova - Jedanaesti medjunarodni simpozijum "Sport, fizicka kultura i zdravlje mladih". Novi Sad.
Ulic, D. i Protic-Gava, B. (1997). Analiza morfoloskog i posturalnog statusa veslaca VK "Danubius 1885" iz Novog Sada. Glasnik Antropoloskog drustva Jugoslavije, sv.33, 155-158.
Savic, M. (1995). Transformacija motorickih i funkcionalnih sposobnosti pod uticajem specificnog tretmana boksera-seniora. U Zbornik radova (44). Nis: FIS komunikacije.
Savic, M. i Savic, S. (1999). Principi planiranja treninga u periodu neposredne pripreme za takmicenje. U Nauka i sport (p. 145) Evaluacija dometa istrazivanja u sportu. Novi Sad: Fakultet fizicke kulture. (Novi Sad, 10-11. 12. 1999).
Micic, D. (1994). Zakonska regulativa u oblasti fizickog vaspitanja. U Zbornik radova Naucnog skupa Modelovanje i evaluacija programa u fizickoj kulturi, 1-7.
Vasiljev R., Shalmanov An.A. (1996) Basquetebol "Posicao dos Pes an Aterrissagem", J. Trainamento Desportivo, Mediograf Londrina, Parana, Brazil, Vol. 1, p. 27-32.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 People
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
 
Dataset: 
Serbian
European Research
Hungarian
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.