Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
 
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Projects » 1 Result » Details View
Molecular genetic studies of intraspecies diversity in fish: implications for conservation and sustainable management
Kalade liigisisese mitmekesisuse molekulaargeneetilised uuringud kaitse ja säästliku kasutamise huvides
Start: 1/1/2004
End: 12/31/2007

Project Status History
unknown 1/1/2004
 
 Funding Programmes
Estonian Science Foundation Research Grant866438EEK

Abstract
The major aim of this project is to reveal the intraspecies genetic resources of farmed (rainbow trout, common carp) and artificially reproduced endangered (Baltic salmon, anadromous brown trout, European grayling) fish species by using DNA markers for estimating the levels of genetic variability and differentiation among the populations and stocks. The effect of anthropogenic and natural factors on the stability of population genetic structure in different year-classes will be estimated. The results will be applied for testing the purity of hatchery broodstocks in Estonian fish farms and for increasing the efficiency of selective breeding and performance testing programs. Study of the phylogenetic relationships and origin of wild carp subspecies will help to confirm or reject their present morphology-based taxonomic status. The results of the project will provide baseline data for the development of scientifically sound management and conservation plans of endangered fish species (salmon, trout, grayling).
Projekti põhieesmärgiks on DNA markerite abil välja selgitada kasvatatavate (vikerforell ja karpkala) ja taastoodetavate ohustatud kalaliikide (lõhe, meriforell, harjus) liigisisesed geneetilised ressursid. Seejuures hinnatakse populatsioonide geneetilist muutlikkust, diferentseerumisastet ja geneetilise struktuuri stabiilsust erinevates põlvkondades ning seda mõjutavate antropogeensete ja looduslike faktorite osatähtsust. Projekti tulemused on otseselt rakendatavad Eesti kalakasvandustes karpkala ja vikerforelli sugukarjade tõupuhtuse kontrollimisel ja aretustöö efektiivsuse suurendamisel. Samuti on projekti tulemused aluseks ohustatud kalaliikide (lõhe, meriforell, harjus) kaitse ja taastootmise teaduslikult põhjendatud plaanide väljatöötamisel ja rakendamisel. Üldbioloogilist ja liigisisese mitmekesisuse kaitse seisukohalt olulist huvi pakub kultuurkarpkala loodusliku eellase, sasaani, alamliikide fülogeneetiliste seoste ja päritolu uurimine, mis võimaldab toetada või ümber lükata morfoloogiliste tunnuste põhjal kirjeldatud alamliikide taksonoomilist staatust.

 
 Organisations
 
 Results  
   
   
   
   
   

 
People
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
 Related Projects (with similar people)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   

 
 Related Projects (with similar organisations)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
    
 Related Projects
 
 Results  
   
   
   
   
   

 
data sets 
Estonian
European Research
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.