Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
 
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Projects » 1 Result » Details View
Effects of psychotropic drugs on the ECG
Vpliv psihotropnih zdravil na EKG
Start: 1/1/2003
End: 6/30/2005
Homepage: http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=3489

Project Status History
unknown 1/1/2003
 
Keywords
antipsychotics, antidepressants, cardiovascular system, ECG
antipsihotiki, antidepresivi, kardiovaskularni sistem, EKG

Abstract
Aim of the study is to evaluate effects of psychotropic drugs on the cardiovascular system and on the electrocardiogram (ECG) and its clinical relevance in psychiatric patients.Many antipsychotics and antidepressants have the potential for causing orthostatic hypotension, changes in the T vave on ECG and the elongation of QT interval. We will evaluate adverse effetcs of most frequently prescibed drugs.
Z raziskavo skušamo ugotoviti vpliv jemanja psihotropnih zdravil na kardiovaskularni sistem in na elektrokardiogram (EKG) in klinični pomen le-teh pri bolnikih s psihičnimi motnjami. Mnogo antipsihotičnih zdravil in zdravil proti depresiji ima učinek na kardiovaskularni sistem, ki se kažejo kot ortostatska hipotenzija, spremebe v valu T v EKG posnetku in v podaljšanju QT intervala. V raziskavi bomo ocenili neželene učinke vseh najpogosteje predpisanih zdravil.

 
 Organisations
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
People
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
 Related Projects (with similar people)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   

 
 Related Projects (with similar organisations)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   
 
data sets 
Slovene
European Research
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.