Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
 
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Projects » 1 Result » Details View
Slovar slovenskega medicinskega izrazja (Slovene)
Slovar slovenskega medicinskega izrazja
Start: 1/1/2000
End: 6/30/2002
Homepage: http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=1938

Project Status History
unknown 1/1/2000
 
Keywords
medical terminology, medical terminological dictionary
medicinska terminologija, medicinski terminološki slovar

Abstract
Medical Terminological Dictionary has formally started 1994. On the project we are dealing with the vocabulary used in the medical science, updated with more important and frequent expressions from the recent findings in medical science. The dictionary is intended to be an additional help to students, a support to the physicians with their professional and research work, to translators and writers of professional and popular medicine literature, to journalists dealing with the topics of modern health care, and finally to the patient that would like to understand more about their own illness.
Slovar slovenskega medicinskega izrazja je raziskovalni projekt, ki se je začel leta 1994. Projekt je zamišljen kot delo z besediščem, dopolnjeno s pomembnejšimi in bolj znanimi izrazi iz najnovejših dognanj medicinske stroke. Slovar bi bil dodatni učni pripomoček, opora zdravnikom pri pisanju strokovnih in znanstvenih del, prevajalcem in piscem strokovne in poljudne zdravstvene literature, novinarjem pri opisovanju aktualnih vprašanj z zdravstvenega področja in tudi ljudem, ki bi se radi poučili, kako se reče po slovensko njihovi bolezni in za kaj v grobem pri tej bolezni gre.

 
 Organisations
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
People
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  

 
 Related Projects (with similar people)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   

 
 Related Projects (with similar organisations)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   
 
data sets 
Slovene
European Research
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.