Language:  

 BECOME PART OF EUROPEAN RESEARCH IN IST WORLD !
Find:
AddThis Social Bookmark Button
HELP | ABOUT
 
 Query Definition:
 
   
   Selected Dataset:
 
 
 
   Search Method:
  » Basic Search
 
  » Categorical Search
» IST World » All data sets » Publications » 1 Result » Details View
Novi biotehnoloski procesi u dobijanju enzima, Zbornik radova naucnog skupa Savetovanje o biotehnologiji u Vojvodini, Novi Sad, 12-13. septembar 2002 (159-162).
 
Reference: Novi biotehnoloski procesi u dobijanju enzima, Zbornik radova naucnog skupa Savetovanje o biotehnologiji u Vojvodini, Novi Sad, 12-13. septembar 2002 (159-162).

Type
Unknown Type

 
Authors
 
 Results  
   
   
   
   
   

 
 Organisations
 
 Results  
   
   
   
   
   


 
 Related Publications (similar authors)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   


 
 Related Publications (similar organisations)
Advanced Analysis ...
 
 Results  
 Competence  
   
   
1.000 Stojanovic,T., Skrinjar, M., Saric, M.: The Change in the Physucal, Chemical and Rheological Quality Wheat and Flour Caused With Moulds and Mycotoxins, 14 th International Congress " Cereal Bread 2000" Proceedings, Novi Sad, 2001, p. 74- 76.
1.000 Karadzic V., Grbic J.: Ispitivanje hemijskog sastava melase direktno iz proizvodnje, 1-50, referisano na Savetu tehnologa industrije secera Jugoslavije, Beograd, 1990.
1.000 Ristic, M., Kormanjos, S., Sakac, Marijana, Filipovic, S., Curcic, R.: Promene kvaliteta nejestivih sporednih proizvoda animalnog porekla. II - Uticaj temperature i duzine skladistenja na kvalitet creva svinja, Tehnologija mesa, Beograd, XXXVI, 1, 33-35, 1995.
1.000 Klasnja, M.: Ekonomski aspekti primene Direktive, Skola za zastitu zivotne sredine - Water Workshop 2003 "Kvalitet voda". Poglavlje u monografiji (str. 134-139), Monografija "Upravljanje kvalitetom vode sa aspekta Okvirne direktive Evropske Unije o vodama" (Urednici: B. Dalmacija i I. Ivancev-Tumbas). Prirodno-matematicki fakultet, Departman za hemiju, Novi Sad, 2003. (ISBN 86-7031-035-X)
1.000 N. Marjanovic, Z. Suturovic, I. Jankovits, "Odredjivanje olova u L-askorbi-nskoj kiselini potenciometrijskom striping analizom (PSA)", XI jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji, Rovinj, jun (1989)
1.000 Markovic V., Vracar Lj. Mogucnost koriscenja listova kelja pupcara u ljudskoj ishrani, Jugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inzinjerstva sa medjunarodnim ucescem, Tehnoloski fakultet Novi Sad, Zbornik izvoda radova, 87, 1999.
1.000 B.Skrbic, I.Estelecki, J.Cvejanov, Sadrzaj olova, kadmijuma, zive i arsena u hlebu od psenicnog brasna sa dodacima sojinih proizvoda, Zito-Hleb, 31(1-2), 43-46, 2004.
1.000 Sovilj V., Djakovic Lj., Dokic P. i Milosevic S., "Ispitivanje povrsinskih pojava kod rastvora frakcija zelatina na granici faza T/G i T/C", IX Jugoslovenski kongres hemije i hemijske tehnologije, Herceg Novi, 1992.
1.000 Curakovic ,M.,Gvozdenovic,J.,Zakula,B."Pregled ambalaze za pakovanje voca i povrca namenjenog potrosnji u svezem stanju,Savremeno pakovanje,16(3),13-19,(1975).
1.000 Filipovic S., Gacesa S., Ristic M., Kormanjos S., Sakac Marijana, Prodanovic Olivera: Ekoloski problemi u projektovanju objekata za proizvodnju stocne hrane, Monografija, Savetovanje Ekotehnologija u prehrambenoj industriji i biotehnologiji 2, Vrnjacka Banja, 09-12.06.1997, str. 97-107.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

 
Datasets 
Serbian
European Research
 Analytic Tools:
» Result List
» Details View
 
 Advanced Tools:
» Collaboration Diagram
» Competence Diagram
 
 Experimental Tools: 
» Collaboration Trends
» Competence Trends
» Consortia Prediction
Please send corrections and pointers to missing information to feedback@ist-world.org.